Skip to content

Integritetspolicy

Inledning

AED360 B.V., Vlierberg 4-5b, 3755 BS EEMNES, Nederländerna eller dess dotterbolag (”AED360”, vår”, vi” eller oss”) vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter. Detta integritetsmeddelande är avsett att hjälpa dig att förstå våra integritetsrutiner, inklusive vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dessa, vad vi gör med dessa, och hur vi skyddar dessa, liksom dina individuella rättigheter.

AED360 uppskattar att du visat intresse för vårt företag, produkter och tjänster genom att besöka våra webbplatser (www.AED360.com) eller relaterade kommunikationskanaler, inklusive, men inte begränsat till, våra sidor på sociala medier och/eller kanaler och bloggar (som kallas AED360 sidor”). Detta integritetsmeddelande avser de personuppgifter som vi samlar in eller behandlar när du interagerar med AED360-sidor. Du kan interagera med AED360 via AED360-sidor, genom inköp och användning av våra produkter/tjänster, genom marknadskommunikation, samt genom vår kundsupport. Dessa interaktioner kan göras av besökare, kunder, företagskunder, leverantörer och/eller affärspartners.

AED360 behandlar även personuppgifter utöver våra AED360-sidor, vilket kan komma att kräva ett annat sekretessmeddelande (t.ex. AED360 Apps, eller AED360 forskningsprojekt eller andra specifika webbplatser eller portaler). När detta och var detta kan vara aktuellt, kommer AED360 att tydliggöra att det aktuella integritetsmeddelandet skiljer sig från detta integritetsmeddelande.

Sist men inte minst är din integritet av yttersta vikt för oss. Du har visat oss ditt förtroende genom att interagera med våra AED360-sidor och vi värdesätter detta förtroende. Detta innebär att vi alltid är fast beslutna att skydda din integritet.

Vad vi samlar in

När vi använder begreppet Personuppgifter” i vår integritetspolicy, avser vi information om dig och som gör det möjligt för oss att identifiera dig, antingen direkt eller i kombination med annan information som vi kan ha tillgång till.

Feedback-uppgifter online

Du kan välja att lämna feedback, kommentarer, frågor, betyg och recensioner i online-utvärderingar (Online-feedback).

När du använder dig av denna möjlighet kommer vi att behandla följande personuppgifter:

 • Ditt cookie-ID;
 • Din feedback/kommentarer/frågor/din betygsrecension;
 • Dina kontaktuppgifter om du lämnar dem till oss (namn, e-post, telefonnummer).

Vi använder dessa personuppgifter för att tillhandahålla värdefulla insikter till AED360 i syfte att förbättra våra AED360-sidor eller våra produkter/tjänster.

Vi anser att behandlingen av din feedback-information online baseras på AED360s berättigade intresse för att förbättra våra AED360-sidor och vårt utbud av produkter och tjänster, samt vara lagligt enligt artikel 6(f) Förordning (EC) 5419/16.

Social listening-data

När du interagerar eller kommunicerar på sociala medier/sidor/kampanjer och bloggar (t.ex. när du klickar på “gilla” eller “dela”, när du lägger upp och delar kommentarer och när du skickar in betyg och recensioner) dina personuppgifter behandlas av en tredje part som tillhandahåller social listening-tjänster till AED360. Detta innebär att denna tredje part som tillhandahåller social listening-tjänster, kommer att behålla en kopia av dina allmänt tillgängliga interaktioner online, som vilka denna tredje part har gett oss tillgång till.

De personuppgifter vi samlar in omfattar offentligt tillgängliga uppgifter som du tillhandahåller i genom en relevant social medieleverantör, via en tredje part som tillhandahåller social listening-tjänster som: namn, kön, födelsedag eller ålder, hemsida, profilfoto, tidszon, postadress, land, intressen, och kommentarer och innehåll som du har publicerat/delat.

Vi använder dessa personuppgifter för att få en allmän bild av människors åsikter om oss och våra varumärken och att få en uppfattning om relevanta online influencers och att lösa problem och/eller förbättra AED360-produkter, tjänster och/eller inleda kampanjsamtal med dig (baserat på frågor/förfrågningar som du framfört till oss eller våra konkurrenter).

Vi anser att behandlingen av social listening data i ovanstående sammanhang baseras på ett legitimt intresse av AED360 vara lagligt enligt artikel 6(f) Förordning (EC) 5419/16

Känsliga uppgifter

I samband med att vi tillhandahåller tjänster kan vi samla in information som kan avslöja din rastillhörighet eller ditt etniska ursprung, fysisk eller psykisk hälsa, religiösa övertygelser eller påstådda uppdrag eller fällande dom för brott. Sådan information betraktas som “känsliga personuppgifter” enligt artikel 9 Förordning (EC) 5419/16. Vi samlar endast in känsliga uppgifter där du har gett ditt uttryckliga medgivande, om det är nödvändigt, eller om du medvetet har gjort det offentligt.

Dela personuppgifter

Affiliates och tjänsteleverantörer

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter:

 • Till våra affiliates eller dotterbolag för de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande;

 • Till våra tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster som webbhotell, dataanalys, betalnings-/faktureringshantering, beställningar, informationsteknik och relaterad tillhörande infrastruktur, kundservice, e-postleverans, CRM, identitetshantering, evenemangshantering, marknadsföringsinformation, revision, upptäckt av bedrägerier och andra tjänster;

 • Till tredje part, för att tillåta dem att skicka dig marknadsföringskommunikation, som överensstämmer med dina val om du valt att dela sådan information;

 • Till tredjepartssponsorer av lotterier, tävlingar och liknande kampanjer;

 • Till dina kontakter som är kopplade till ditt sociala mediekonto, till andra webbplatsanvändare och till din leverantör av sociala medier, i samband med din sociala delningsaktivitet. Genom att ansluta ditt AED360-konto och ditt sociala mediekonto, du ger oss tillstånd att dela information med din leverantör av sociala medier, och du förstår att användningen av den information vi delar kontrolleras av den sociala medieleverantörens integritetspolicy;

 • När du interagerar med AED360 som företagskund, leverantör eller affärspartner, AED360 kan lämna ut personuppgifter som finns tillgängliga i rapporter och annat material som tillhandahålls av dig och/eller ditt företag i enlighet med ett samarbete med en annan affärspartner och/eller en leverantör.

Andra användningsområden och upplysningar

Vi kan även komma att använda och lämna ut dina personuppgifter när vi anser det nödvändigt eller lämpligt: (a) för att följa tillämplig lag, som kan omfatta lagar utanför ditt hemland, att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, vilka kan omfatta myndigheter utanför ditt hemland, för att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller av andra rättsliga skäl; (b) för att genomdriva våra villkor; och (c) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, och/eller affiliates eller dotterbolag, ditt eller andras.

Dessutom kan vi komma att använda, lämna ut eller överföra din information till en tredje part i händelse av en omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, uppdrag, överlåtelse eller annan disposition av hela eller någon del av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande omständigheter).

Tjänster från tredje part

Detta integritetsmeddelande omfattar inte, och vi är inte ansvariga för, integritet, information eller annan praxis hos någon tredje part, inklusive tredje part som driver en webbplats eller tjänst som AED360-sidorna länkar till. Införandet av en länk på AED360-sidorna innebär inte främjande av den länkade webbplatsen eller tjänsten av oss eller av våra affiliates eller dotterbolag.

Dessutom är vi inte ansvariga för informationsinsamling, användning, utlämnande eller säkerhetspolicyer eller praxis hos andra organisationer, som Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller någon annan apputvecklare, appleverantör, leverantör av sociala medier, operativsystemsleverantör, leverantör av trådlösa tjänster eller enhetstillverkare, inklusive med avseende på eventuella personuppgifter som du lämnar ut till andra organisationer genom eller i samband med AED360-sidorna. Dessa andra organisationer kan ha sina egna integritetsmeddelanden, villkor eller policyer. Vi föreslår bestämt att du granskar dem för att förstå hur dina personuppgifter behandlas av dessa andra organisationer.

Genom att ansluta ditt AED360-konto och ditt sociala mediekonto, du ger oss tillstånd att dela information med din leverantör av sociala medier, och du förstår att användningen av den information vi delar kontrolleras av den sociala medieleverantörens integritetspolicy. Dina personuppgifter kan komma att delas med dina vänner som är länkade till ditt sociala mediekonto, till andra webbplatsanvändare och till din leverantör av sociala medier, i samband med din sociala delningsaktivitet. AED360 är bundet till dessa tredje parters integritetspolicy eller praxis.

Cookies från tredje part eller annan spårningsteknik

Vi använder cookies eller liknande teknik när du interagerar med och använder AED360-sidorna – när du besöker våra webbplatser, använder våra sidor på sociala medier, tar emot vår e-post, använda våra mobilappar och/eller anslutna enheter. I de flesta fall kommer vi inte kunna identifiera dig direkt genom den information vi samlar in med hjälp av dessa tekniker.

 • De insamlade uppgifterna används för att:
 • Säkerställa att den digitala kanalen fungerar korrekt;
 • Analysera användningen av digitala kanaler så att vi kan mäta och förbättra våra digitala kanalers prestanda;
 • Ansluta till dina sociala medier och läs recensioner;
 • Bidra till bättre anpassning av annonseringen efter dina intressen, både inom och utanför AED360 digitala kanaler;

Du kan radera cookies om du vill; medan vissa cookies är nödvändiga för att visa och navigera på vår webbplats eller app, kommer de flesta av funktionerna fortfarande att vara tillgängliga utan cookies.

Skydd av dina personuppgifter

Hur säkrar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att vidta rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter inom vår organisation. Tyvärr kan inget system för dataöverföring eller lagring garantera 100 % säkerhet. Om du har anledning att befara att din interaktion med oss inte längre är säker, vänligen omedelbart meddela oss i enlighet med avsnittet “Hur kan du kontakta oss?” nedan.

Hur länge kommer personuppgifterna att lagras?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det behövs eller tillåts mot bakgrund av det eller de syften för vilka de inhämtades. De kriterier som används för att bestämma våra lagringsperioder inkluderar: (i) så länge vi har en pågående relation med din medverkan i AED360-sidorna; (ii) om det finns en rättslig skyldighet som vi omfattas av; eller (iii) om det är tillrådligt att behålla uppgifterna mot bakgrund av vår rättsliga ställning (som när det gäller tillämpliga preskriptionstider, rättstvister eller tillsynsutredningar).

Jurisdiktion och gränsöverskridande överföring

Dina personuppgifter kan lagras och behandlas i alla länder där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer, och genom att använda AED360-sidorna samtycker du till överföring av information till länder utanför ditt hemland, vilka kan ha dataskyddsregler som skiljer sig från reglerna i ditt land. Under vissa omständigheter har domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i dessa andra länder kan ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Dina rättigheter och val som är tillgängliga för dig

Om du vill skicka in en begäran om att få tillgång till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot behandlingen av de personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss, eller om du vill skicka in en begäran om att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra dem till ett annat företag (såvida du har rätt till dataportabilitet enligt tillämplig lag), kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär. Vi kommer att bemöta din begäran i enlighet med tillämplig lag.

I din begäran, vänligen klargör vilka personuppgifter du vill ha ändrade, om du vill att dina personuppgifter ska utelämnas från vår databas, eller på annat sätt meddela oss vilka begränsningar du vill sätta på vår användning av dina personuppgifter. För att skydda dig kan vi endast genomföra förfrågningar som avser de personuppgifter som är kopplade till ditt konto, din e-postadress eller annan kontoinformation, som du använder för att skicka oss din förfrågan, och vi kan behöva verifiera din identitet innan din begäran genomförs.

Du kan också välja bort att ta emot elektronisk kommunikation från AED360. Om du inte längre vill få marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden på fortlöpande basis, du kan välja bort genom att klicka på knappen avsluta prenumerationen längst ner i något av de kampanjmeddelanden du får från oss.

Observera att vi kan behöva behålla viss information för registreringsändamål och/eller för att slutföra alla transaktioner som du påbörjade innan du begärde en ändring eller radering (t.ex. när du gör ett köp eller deltar i en kampanj, du kanske inte kan ändra eller radera de personuppgifter som lämnats förrän efter slutförandet av ett sådant köp eller en kampanj). Det kan också finnas kvarvarande information som kommer att finnas kvar i våra databaser och andra register, vilka inte kommer att tas bort.

Vi kommer att försöka uppfylla din begäran så snart det är praktiskt möjligt. Observera att om du väljer bort att ta emot marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss, vi kan fortfarande skicka viktiga administrativa meddelanden, från vilka du inte kan välja bort.

Om du använder (vissa av) dina val och rättigheter, kanske du inte kan använda, helt eller delvis, vissa AED360-tjänster.

Särskild information till föräldrar

AED360-sidorna riktar sig inte till barn enligt definitionen i tillämplig lagstiftning, och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn. Det är dock en AED360-policy att följa lagen när den kräver medgivande från förälder eller vårdnadshavare innan insamling, användning eller utlämnande av barns personuppgifter. Vi är fast beslutna att skydda barns integritetsbehov och vi uppmuntrar bestämt föräldrar och vårdnadshavare att ta en aktiv roll i sina barns online-aktiviteter och intressen.

Om en förälder eller vårdnadshavare får kännedom om att hans eller hennes barn har försett oss med personuppgifter utan deras medgivande, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär. Om vi blir medvetna om att ett barn har försett oss med personuppgifter, kommer vi att ta bort hans/hennes uppgifter från våra filer.